Shanghai Keter new material co., LTD.

人材理念

人材理念:
1核心思想:人を人にして、実事に基づいて
2会社のために、社員のために
3機会公平、奮闘努力
4人材優先、ブランド確保
5才能重視、公平競争、私情遠慮
社員関係:
1会社と社員関係: 会社は親、社員は子
2上司と下級関係: 共同奮闘、共同共済、共同発展
3会社と社会と社員関係: 社会は海、会社は船、社員は船員